ჩვენ შესახებ

2023 წლის იანვარში “საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტმა” და ფრანგულმა ორგანიზაციამ “აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე” Acréditation Sans Frontières (ASF) შექმნეს ალიანსი, რის შედეგადაც ორი ცალკეული იურიდიული პირი გაერთიანდა. შესაბამისად, ქართულ-ფრანგულ ორგანიზაციას აქვს ორი მისამართი – პარიზსა და თბილისში, თუმცა აქვს საერთო მენეჯმენტი, სტრატეგია და ერთი გუნდი.

მიგვაჩნია, რომ ევროპულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით “საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი” დანერგავს და გააღრმავებს ევროპულ მედიასტანდარტებს საქართველოში.

აღნიშნული გაერთიანების შედეგად, ყველა პროექტი, რაც განუხორციელებია „აკრედიატაცია საზღვრებს გარეშე“ -ს და „საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტები“ , გაერთიანდა ერთი მენეჯმენტის ფარგლებში.

„საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტისა და აკრედიტაცია საზღვრებს გარეშე“-ს ალიანსი“-ის ლოგო არის ფრანგული და ქართული ლოგოების ნაერთი, რაც არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მუშაობენ ქართული და ევროპული ორგანიზაციები საერთო მიზნებისთვის.

ეს არის უპრეცენდენტო შემთხვევა ქართული და ფრანგული ორგანიზაციების გაერთიანებისა, რომლის მთავარი მიზანია, გააძლიეროს და განავითაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.

ყველაფერ ზემოთქმულის შესაბამისად, ჩამოვაყალიბეთ მედიაჰოლდინგი “შენი”, რომელიც აერთიანებს 9 ვებ და facebook-გვერდებს; 4 Instagram-გვერდს; YouTube და TikTok არხებს; X,  (Twitter)-სა და თემები პლატფორმას.  ყველა ერთად კი, ყოველთვიურად 500,000-მდე  ქართულენოვან საზოგადოებას აწვდის დამოუკიდებელ, აპოლიტიკურ, აქტუალურ ინფორმაციას.

ქართულ-ფრანგული მედიაჰოლდინგი ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობის შესახებ ქართულენოვან საზოგადოებას.

„შენი“ არის აპოლიტიკური, არაკომერციული, არამომგებიანი მედიაჰოლდინგი; ეფუძნება ევროპულ პრინციპებსა და სტანდარტებს. აქედან გამომდინარე, ვრეგულირდებით როგორც საქართველოს, ასევე საფრანგეთის კანონმდებლობით.

ქართულ-ფრანგულ ორგანიზაციას ჰყავს წარმომადგენლობა ბრიუსელში, ჟენევაში და ვართ რეგისტრირებული როგორც საქართველოში, ასევე ევროკავშირში და გაეროში. ყველაფერ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქართულ-ფრანგული მედიაჰოლდინგი “შენი” არის დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, საზოგადოების სარგებელზე მორგებული პლატფორმა.

ქართულ-ფრანგული მედიაჰოლდინგი არ თანამშრომლობს პარტიებთან, თამბაქოს, ბავშვთა ხელოვნური კვების, სათამაშო ბიზნესის, იარაღის წარმოებასა და მათთან დაკავშირებულ კომპანიებთან. ხაზგასასმელია, რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცეში ეს ხდება პირველად, როდესაც ვზღუდავთ სარეკლამო სივრცეს, რადგან ჯანმრთელობა ჩვენი ჰოლდინგის პრიორიტეტია.

აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე (ASF ) |  აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე (ASF) | 32, Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris – France Tél : + 33 (0) 753902263 | www.france-asf.fr | ასოციაცია d’intérêt général à but humanitaire et non lucratif régie par la loi du 01/07/1901 déclarée à la Préfecture de Police Paris ჟურნალი le 18/06/2020 RNA n° W75125703030 Off. Annonce n° 1340 – SIRET n° 88807681700012 – APE n° 9499Z

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი (PHIG)  | იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი, ბეთლემის აღმართი, №3 | საიდენტიფიკაციო კოდი: 404407815 | კანონიერი ფორმა: არასამეწარმეო (არაამერციული) იურიდიული პირი | სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09/09/2011 | მარეგისტრირებელი ორგანო: საჯარო რეესტრი

„საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტის“ და ფრანგული ორგანიზაცია „აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე -Accréditation Sans Frontières (ASF)“ -ის ალიანსმა, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, პროფესორი გიორგი ფხაკაძე , შექმნა მედიაჰოლდინგი „შენი“, რომელიც აერთიანების 9 ვებ და facebook გვერდებს ; 4 Instagram-გვერდს; YouTube და TikTok არხებს; Twitter-სა და Threads პლატფორმას. ეს არის ქართულენოვანი, დამოუკიდებელი, აპოლიტიკური მედიაჰოლდინგი.

მედიაჰოლდინგ “შენი”- ს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი არის გიორგი ფხაკაძე .

მედიაჰოლდინგ “შენი”-ს მთავარი რედაქტორი არის თათია გოჩაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ჰოლდინგის სარედაქციო საქმიანობას.

ჩვენი მედიაჰოლდინგის თითოულ ვებგვერდს ჰყავს საკუთარი გამომშვები რედაქტორი, კორესპონდენტ-ჟურნალისტები და ფოტოგრაფი.

 

Media Holding “Sheni” is an example of public health communication, ​distinguished as the only independent, politically neutral, evidence-based public ​health media holding in Eastern Europe and Central Asia based in Tbilisi, Georgia, ​with offices in Paris and Geneva. Our mission is to clarify the path to health ​literacy and empowerment through trusted information. Daily, “Sheni” casts a ​wide digital net, publishing up to 100 news articles and broadcasting 1000 news ​feeds to 17 internet platforms, effectively reaching and engaging over a million ​Georgian language-speaking individuals monthly.

In the modern era, where the truth often perishes to the tidal wave of ​misinformation, “Sheni” is a beacon of reliability, especially vital in public health. ​Our name, “Sheni”, meaning “yours” in Georgian, reflects our dedication to the ​people, providing a media platform as diverse and dynamic as the community it ​serves.

“Sheni” harnesses the universal nature of digital channels—encompassing ​established networks like Google Business ProfileLinkedInTumblrFlickr, ​Reddit, Vimeo, Blogger, Mastodon, and the growing strength of Telegram, ​TikTok, YouTube, Pinterest, VK, and X (Twitter). Our reach extends further ​through ten specialized websites, ten Facebook pages, a dedicated Facebook ​group, five Instagram profiles, a TV channel, “Pulse,” and a radio channel “, ​Positive 104.3”, broadcasting in the capital and soundings of the Georgian ​capital. Each outlet is carefully curated to deliver content that resonates with our ​audience’s daily experiences and concerns, with a constant emphasis on health, ​regardless of the platform’s primary focus.

At the core of “Sheni” is our solid commitment to fostering critical thinking. Every ​piece of content is meticulously vetted for accuracy, ensuring the reliability of ​information, the integrity of our authors, and the solidity of the evidence ​supporting their claims. Trusted sources such as the Ministry of Health of Georgia and the World Health Organization provide the foundation for our articles, ​helping “Sheni” solidify its status as a fortress against the onslaught of health ​misinformation.

Our ten news agencies, each a domain-specific herald of news and information, are ​unified by their commitment to include health-related topics in their reporting. Here is a ​closer look at each one:

– General News (www.SheniAmbebi.ge):

Our premier agency serves as the nerve centre of our media network, providing ​comprehensive daily news updates. It is the quintessence of our media outreach, ​encompassing detailed analyses of public health policy, epidemiological trends, and ​health economics. “SheniAmbebi.ge” not only disseminates information but also offers a ​platform for public discourse, bringing the essence of our nine specialized agencies into ​a broader context and connecting them with everyday life.

– Health News (www.SheniPulsi.ge):

This portal is a treasure trove for those seeking guidance on leading a healthy lifestyle. It ​extends beyond mere news dissemination, incorporating interactive tools such as ​symptom checkers and health calculators and providing access to white papers and case ​studies that deepen public understanding of diseases and health systems. Coverage ​includes in-depth articles on medical innovations, interviews with healthcare ​professionals, and analysis of health policies that affect the community’s well-being.

– Rural Life (www.SheniSofeli.ge):

Here, we spotlight pastoral heartlands, bringing stories of rural health challenges and ​triumphs. This agency offers essential guides on integrating traditional knowledge with ​modern health practices, emphasizing the benefits of natural and bio-friendly ​agricultural methods and their impact on community health.

– Education and Literature (www.SheniGanatleba.ge):

Our education-focused agency addresses the intersection of intellectual and mental ​health, providing resources on educational programs that promote cognitive ​development and psychological resilience and literature that opens dialogues on health ​and well-being.

 Travel (www.SheniDasveneba.ge):

As explorers navigate Georgia’s landscapes, this agency equips them with health and ​safety guidelines for travel, including eco-tourism benefits and mental wellness on the ​go.

– Horoscope (www.sheniHoroskopi.ge):

In a unique melding of horoscopes and health, we provide daily insights that entertain ​and inform readers about the effects of lifestyle choices on well-being, anchored in ​astrological trends.

– Interior and Exterior Design (www.SheniInterieri.ge):

Covering the latest design with an eye towards health, this agency promotes ​environments that enhance well-being. It features expert insights on creating spaces that ​support mental and physical health, age-friendly design, including ergonomic furniture ​design, natural lighting optimization, and the psychological impacts of colour and space.

 Cuisine (www.SheniSupra.ge):

Fusing the art of gastronomy with nutritional science, this agency is a guide to healthy ​and hygienic eating. It offers recipes, food safety tips, and information on the health ​responsibilities and risks of culinary professions.

– Personal Care (www.SheniSilamaze.ge):

Delving into personal wellness, we address comprehensive care, from dermatological ​health to the psychological impacts of beauty routines and provide evidence-based ​advice on product use and alternative wellness practices.

– Emigrant Life (www.SheniEmigranti.ge):

This agency supports the diaspora by delivering content that tackles the health ​implications of emigration, offering advice on adapting to new environments, legal ​support, and maintaining physical and mental health across borders.

Together, these agencies form the backbone of “Sheni”, not just as separate entities but ​as integral components of a holistic public health dialogue. They reach out to inform, ​educate, and empower a nation committed to healthful living.